Projecten > Winkels en Horeca > Winkelpassage te Huizen
02 Passage richting Voorbaan