Projecten > Winkels en Horeca > Interieur winkelcentrum Zaailand te Leeuwarden
Logo in de vloer