Werkwijze

De kern van de werkwijze van het bureau is een goed contact met de opdrachtgever. Al luisterend en vragenstellend moet duidelijk worden wat de opdracht inhoudelijk betekent. Niet het overzicht met de gewenste ruimten met de bijbehorende oppervlakten (programma van eisen) bepalen het eindresultaat maar de antwoorden op vragen als: wie zijn de gebruikers?, welke activiteiten spelen zich af in de gewenste ruimten en in welke sfeer? De ontwerpen van zijn gebaseerd op eenvoud, onderlinge samenhang en de relatie met de omgeving.

Architektenburo Jacobi streeft naar een herkenbare en eigentijdse architectuur waarin de juiste balans wordt gezocht tussen vorm, functionaliteit en betaalbaarheid. Naast het ontwerpen van gebouwen maakt het bureau plannen op het grensvlak van architectuur en stedenbouwkunde (haalbaarheidsstudies zie het menu “Diversen” onder “Projecten”), kleur- en materiaaladviezen en interieurontwerpen. Tot haar werkzaamheden behoren tevens de bouwkundige uitwerking en het begeleiden van de bouw tot en met de eindoplevering. Met name voor particuliere opdrachtgevers kunnen de volgende werkzaamheden worden verricht: het indienen van de bouwaanvraag incl. berekeningen, het onderhouden van contacten met derden (bouw- en woningtoezicht, welstand, constructeur en overige adviseurs), het selecteren / contracteren van de aannemer, het begeleiden / controleren van de uitvoering van de bouw incl. de eindoplevering.